KVKK

ÖĞÜTLER GIDA TİCARET İNŞAAT BESİCİLİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİSAYAR PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

– MÜŞTERİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ –

Öğütler Gıda Ticaret İnşaat Besicilik Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Öğütler”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması   Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Öğütler olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, öğütler ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Öğütler  olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız,  mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, 3. Maddede listelenen Öğütlerin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Öğütler olarak onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Öğütler ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Öğütler, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayısı KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Öğütler ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 1. Öğütlerin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 2. İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 3. Öğütlerin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı        : Öğütler Gıda Ticaret İnşaat Besicilik Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Mersis No  : 0652002371900016

Adresi         : Öz Ankara Toptancılar Sitesi 6.blok No: 213 Çankaya/Ankara

E-mail         : ogutlergida@hs01.kep.tr

Menü

This will close in 0 seconds